Zo verbeteren we onze service met jouw feedback

Klanttevredenheid bij Manpower
Zo verbeteren we onze service met jouw feedback
Om onze service continue te verbeteren, hebben we jouw feedback hard nodig. Daarom ontvang je als flexmedewerker af en toe een enquête van ons. Benieuwd naar wat we doen met jouw feedback? We leggen je graag uit waarom jouw input zo belangrijk is en hoe het ons helpt om onze dienstverlening te verbeteren.

Jij als talent staat centraal – laat je horen en geef je mening

Wij vinden het heel belangrijk dat jij, als talent van Manpower, lekker kunt werken. Daarom sturen we je eens per 3 maanden een e-mail waarin we je vragen jouw ervaringen met onze dienstverlening met ons te delen. Meedoen is vrijwillig en kost gelukkig ook niet veel tijd. De enquête bevat slechts 5 korte vragen. We zijn super blij als je jouw input met ons deelt. Zo werken we samen aan een betere service en samenwerking!

NPS – Net Promotor Score

We meten onze klanttevredenheid aan de hand de NPS, oftewel de ‘Net Promotor Score’. De basis voor deze score is het antwoord op de vraag ‘Op een schaal van 0 tot 10 (waarbij 0 staat voor zeer onwaarschijnlijk en 10 voor zeer waarschijnlijk), hoe waarschijnlijk is het dat je Manpower aanbeveelt bij vrienden of collega's’. 

We berekenen de NPS met behulp van de begrippen ’detractors', ’passives’ en ’promotors'. Je bent een ’detractor’ als je een 6 geeft of lager. Geef je een 7 of 8 dan val je in de categorie ’passives'. Geef je een 9 of 10? Dan mogen we je een promotor noemen. De kans dat je ons aanbeveelt is dan heel groot. De NPS score is de uitkomst van de som: het percentage ‘promotors‘, minus het percentage ’detractors’. We streven natuurlijk naar zoveel mogelijk promotors, maar willen dat je ons alleen een 9 of 10 geeft als je ook echt blij met ons bent.

Wat doen we vervolgens met de NPS?

Als je de enquête hebt ingevuld is het tijd voor ons om aan de bak te gaan! Alle feedback is leerzaam. Wanneer je ons een score geeft van 6 of lager, willen we dolgraag weten wat de reden daarvoor is. Allereerst checken we of je hebt aangegeven of we contact met je mogen nemen. Zo ja, dan nemen we binnen 2 werkdagen contact met je op. We proberen meteen samen een oplossing te vinden om onze dienstlening te verbeteren. We houden je op de hoogte over de voortgang en na 3 maanden krijg je een nieuwe enquête om jouw tevredenheid opnieuw te meten. Geef je ons een 9 of een 10, dan lezen we ook heel graag waarom je zo blij met ons bent. Dit zijn voor ons de goede voorbeelden waar we meer van willen laten zien. 

Vul jouw tevredenheid in

Nu weet je waarom het zo belangrijk is om de vragenlijst in te vullen en wat er gebeurt met jouw feedback. De volgende keren als jij de e-mail krijgt, geef jij dan ook jouw mening? Zo help je ons onze service te verbeteren!