Arbeidsovereenkomsten: flex of vast?

Arbeidsovereenkomsten: flex of vast?
Arbeidscontracten heb je in allerlei verschillende vormen. Wat is eigenlijk het verschil tussen al deze contracten? Misschien nog wel een betere vraag: welk contract past bij jou?
Afgelopen januari is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingegaan. Dit heeft de arbeidsmarkt op zijn kop gezet. Maar wat betekent dit voor jou als werknemer?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Per 1 januari is de WAB ingegaan. Jouw werkgever heeft gegarandeerd met deze wet te maken gekregen. Deze wet is door de overheid ingevoerd om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit is voor jou als werknemer fantastisch nieuws niet waar? Door de komst van deze wetgeving krijgen flexmedewerkers meer zekerheid in hun werk en inkomen.

Vast contract

Onder een vast contract verstaan we een type arbeidsovereenkomst waarbij je een contract krijgt voor onbepaalde tijd. Dit contract kan alleen beëindigd worden wanneer je niet door je proeftijd komt, met wederzijds goedvinden, via het UWV of kantonrechter of op staande voet.

 

Vast contract = meer zekerheid

Een vast contract, of onbepaald contract, geeft een bepaalde zekerheid met zich mee. Niet alleen geeft het jou het vertrouwen van jouw werkgever. Maar ook voor externe partijen wekt dit vertrouwen op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bank wanneer je een hypotheek wilt aanvragen. Als je een tijdelijk contract hebt is dit lastiger dan wanneer je over een vast contract beschikt. Waarom? Banken houden niet van risico’s en vragen eigenlijk altijd dat hun klanten een vast contract hebben.Beschik je niet over een vast contract? Geen zorgen, het is dan geen mission impossible. De bank vraagt dan een verklaring van jouw werkgever, met vermelding dat hij de intentie heeft het contract te verlengen. Als ZZP’er moet je aan kunnen tonen dat je de afgelopen drie jaar een stabiel inkomen hebt ontvangen.

Flexibel contracten:

Er zijn vele verschillende vormen van flexibele contracten:

  • Tijdelijk contract / arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Uitzendcontract
  • Oproepovereenkomst
    • nul-uren contract
    • min-max contracten
  • Detachering · Payrolling

Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd

We beginnen met de arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd. Zoals de naam al aangeeft, loopt je contract gedurende een bepaalde periode. Na deze periode kijk jij gezamenlijk met je werkgever of het contract verlengd wordt of dat het hierna ophoudt. Jouw werkgever kan jou drie keer voorzien van een tijdelijk contract, daarna verandert jouw contract in een contract voor onbepaalde tijd (een vast contract).

Uitzendcontract

Het uitzendcontract valt net als het contract voor bepaalde tijd onder de flexibele contracten. Een uitzendcontract is ideaal wanneer je van flexibiliteit houdt. Als uitzendkracht word je in principe ingehuurd wanneer dit nodig is. Niet te verwarren met detachering. Bij detachering word jij op tijdelijke basis ergens werkzaam, maar je staat hier niet onder contract. Jij staat op de loonlijst van het detacheringsbedrijf. Wel is het bedrijf waar jij gedetacheerd wordt samen met het detacheringsbureau verantwoordelijk voor zaken als vakanties, loonsverhogingen en andere arbeidsvoorwaarden.

Oproepcontract

Onder oproepovereenkomsten vallen de nul-uren contracten en min-max contracten. Deze contractvorm is veelvoorkomend in branches waarbij jouw werkgever lastig een schatting (vooraf) kan maken voor hoeveel uur hij of zij mensen nodig heeft. Denk hierbij aan de horeca.

Ik ben ZZP’er wat betekent dit voor mij? No worries, ook aan de freelancer of zzp’er is gedacht. Speciaal voor hen is er een modelovereenkomst. Dit contract lijkt een beetje op een contract voor een bepaalde periode. Maar in plaats van dat er een tijdsperiode afgesproken is, wordt er in dit geval gekeken naar een opdracht en wanneer deze afgerond is! Veel van jouw (toekomstige) opdrachtgevers zullen dan ook gebruik maken van het door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Dit omdat het er anders naar neigt dat jij een verkapte werknemer bent, met de daarbij behorende rechten en plichten.