Onze belangrijkste certificeringen

ISO 9001 Kwaliteitscertificaat

Het ISO 9001 Kwaliteitscertificaat is een erkende internationale norm die eisen stelt aan het kwaliteitmanagementsysteem van een organisatie, de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat en het continue monitoren hiervan. Hieruit blijkt dat Manpower volgens bepaalde vastgestelde procedures werkt en een kwalitatief hoogwaardige vorm van dienstverlening kan aanbieden. Jaarlijks wordt het certificaat getoetst door bureau Veritas.

ISO 14001 Milieucertificaat

Het ISO 14001 Milieucertificaat is een erkende internationale norm die aangeeft waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Het milieumanagementsysteem is een belangrijk onderdeel van het wereldwijde MVO beleid van de ManpowerGroup. Jaarlijks wordt het certificaat getoetst door bureau Veritas.

NEN – 4400-01

Deze NEN-norm bevat eisen voor het toetsen en beoordelen van een uitzendonderneming, om vast te stellen of deze aan al haar verplichtingen voldoet. De verplichtingen uit arbeid, bedoeld in deze norm, zijn: de aangifte en afdracht loonbelasting, omzetbelasting en sociale verzekeringspremies. Tevens wordt getoetst of we ons houden aan de Wet & Regelgeving. Voor onze opdrachtgevers geeft het hebben van dit certificaat vertrouwen in de Manpower Organisatie. Twee maal per jaar worden de Manpower BV's getoetst door bureau Cicero. Het certificaat is op te zien op www.normeringarbeid.nl