WE-IT schoolt je om tot IT'er!

IT’ers zijn gewild en de wereld digitaliseert zich in een rap tempo. Toch heerst er al jaren een tekort aan werknemers met een IT-achtergrond en kennis op de arbeidsmarkt. Om dit tekort tegen te gaan, is provincie Zuid-Holland een samenwerking aangegaan met verschillende bedrijven, waaronder ManpowerGroup. Deze samenwerking wordt WE-IT genoemd.

Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemings (MVO) project WE-IT is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, opleiders en overheden in de provincie Zuid-Holland. Samen zetten wij ons in om meer mensen richting de IT-branche om- of bij te scholen. 

Op dinsdag 6 december was de feestelijke ondertekening van WE-IT 2.0. Dit deelakkoord is tot stand gekomen, doordat alle 21 partners van WE-IT bijeen zijn gekomen om 16 nieuwe scholingstrajecten op te starten. Daarnaast is er vanuit provincie Zuid-Holland €329.610 subsidie verstrekt voor de eerste projecten van WE-IT 2.0. Hiermee willen we in het aankomend jaar wel 3000 extra IT’ers opleiden! 

WE-IT is een mooi voorbeeld van hoe we gezamenlijk met verschillende instanties kunnen inspelen op de tekorten op de arbeidsmarkt. In 2021 stonden al meer dan 100.000 vacatures open in de IT. Dankzij de scholingstrajecten kunnen mensen, ook zonder een opleiding of ervaring in de IT, zich verdiepen in dit vakgebied. Stap voor stap kunnen we op deze manier de krapte op de arbeidsmarkt tegengaan. 

Lijkt het jou leuk om in de IT-branche te werken? Bekijk dan de website van ons label Experis