Perspectiefverklaring algemene voorwaarden Manpower

1. Inleiding

De Manpower Perspectiefverklaring gaat over een inschatting van Manpower van uw perspectief op de arbeidsmarkt in Nederland. Met de Manpower Perspectiefverklaring kunt u via een financieel adviseur een aanvraag indienen voor een hypothecaire geldlening bij een geldverstrekker.

2. Toepasselijkheid

2.1       Deze voorwaarden zijn van toepassing bij het aanvragen en de mogelijke uitgifte van de Manpower Perspectiefverklaring.

2.2       De aanvraag voor de Manpower Perspectiefverklaring wordt alleen in behandeling genomen als u akkoord bent gegaan met deze voorwaarden.

3. Aanvraagprocedure

3.1       De aanvraagprocedure voor de Manpower Perspectiefverklaring bestaat uit de volgende onderdelen.

  • het maken van een online vragenlijst inclusief het completeren van uw profiel;
  • een gesprek met de contactpersoon bij Manpower, en
  • een eindevaluatie

3.2       Onze perspectiefverklaring kunt u alleen aanvragen als u voldoet aan alle volgende basisvoorwaarden.

  • u bent op dit moment werkzaam via onze uitzendonderneming, én
  • u ontvangt op dit moment inkomen via onze uitzendonderneming, én
  • de uitzendonderneming heeft tenminste een jaar beoordeelbare werkervaring via de uitzendonderneming.
  • In sommige gevallen kom je ook in aanmerking voor een perspectiefverklaring als je via een van deze uitzendbureaus hebt gewerkt. Wel moet je dan minimaal 1 jaar aaneengesloten bij het andere uitzendbureau werkzaam zijn geweest en ben je niet op eigen initiatief overgestapt naar Manpower. Heb je hierover een vraag? Neem dan contact met ons op via dit formulier.

3.3       De Manpower Perspectiefverklaring wordt alleen afgegeven als u alle onderdelen van de aanvraagprocedure volledig hebt afgerond.

3.4       De aanvraag en het door ons eventueel verstrekken van de Manpower Perspectiefverklaring verplicht u niet om werk via Manpower te accepteren en het verplicht (gelieerde ondernemingen van) Manpower niet om u werk aan te bieden.

3.5       Uw complete profiel, het gesprek met de contactpersoon bij Manpower, een eventuele test en een eindevaluatie gebruiken wij voor een inschatting van uw perspectief op de Nederlandse arbeidsmarkt.

3.6       De door u verstrekte gegevens zoals curriculum vitae, werkervaring, diploma’s en referenties worden gecontroleerd zodat Manpower een betrouwbare inschatting kan maken.

3.7       In situaties waarbij sprake is van een volledig dossier, goede referenties en beoordelingen kan het perspectief op de arbeidsmarkt toch nog zodanig tegenvallen dat een Manpower Perspectiefverklaring niet wordt afgegeven. Het totaalbeeld van de arbeidsmarkt in Nederland en uw perspectief daarop blijft voor ons doorslaggevend.

3.8       Enkel een positieve inschatting van uw perspectief op de arbeidsmarkt in Nederland leidt tot een Manpower Perspectiefverklaring.


4. Perspectiefverklaring


4.1       De voor jou afgegeven Manpower Perspectiefverklaring bewaren wij in je personeelsdossier. Een door ons ondertekende versie wordt je eenmalig verstrekt.

4.2       De uitkomsten van de inschatting en/of de Manpower Perspectiefverklaring delen wij niet met derden.

4.3       De Manpower Perspectiefverklaring is geldig gedurende zes maanden vanaf datum uitgifte.

4.4       De Manpower Perspectiefverklaring is geen (financieel) advies.

5. Aansprakelijkheid

5.1       Manpower is niet aansprakelijk voor de uitkomsten van de inschatting van het perspectief op de arbeidsmarkt in Nederland en (de gevolgen van) het al dan niet verstrekken van een Manpower Perspectiefverklaring.

5.2       Manpower is niet aansprakelijk ten aanzien van het al dan niet verkrijgen van een hypothecaire geldlening op basis van een Manpower Perspectiefverklaring, dan wel verplichtingen die voortvloeien uit een hypothecaire geldlening die is verstrekt met behulp van een Manpower Perspectiefverklaring.

5.3       Manpower heeft het recht om de voorwaarden ten behoeve van haar perspectiefverklaring te wijzigen of de mogelijkheid tot het aanvragen van een perspectiefverklaring niet langer aan te bieden.

6. Persoonsgegevens

Voor Manpower is omgang met persoonsgegevens van belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens overeenkomstig ons Privacystatement en in aanvulling daarop ook ten behoeve van de Manpower perspectiefverklaring. Ons privacystatement maakt deel uit van de voorwaarden voor het aanvragen van de Manpower Perspectiefverklaring.