Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluiten

Pracownik magazynu CEVA Logistics Venray

Vacature bij: CEVA
Opleidingsniveau: VMBO (MAVO, LBO)
Publicatiedatum: 06 oktober 2021
Uren per week: 16
Salaris: Indicatie per uur
€ 763 - 832 per maand € 11,00 - 12,00 per uur
Vacaturenummer: 25400
Interessant voor jou
 • Overtime Pay
 • Pension Scheme
 • Travel Allowances
 • Shift Allowance

Dit ga je doen

Dlaczego warto pracowa? w CEVA w Venray? Poniewa? tutaj zostaniesz nagrodzony za swoje wysi?ki! Oprócz wynagrodzenia i premii masz równie? szans? na sta?? umow?. Jestes ciekawy wynagrodzenia i bonusów? Przeczytaj dalej i aplikuj bezpo?rednio.

Agencja pracy Manpower poszukuje kilku pracowników magazynowych dla CEVA Logistics w Venray do:

 • Za?adunku i roz?adunku produktów
 • Przetwarzania towarów przychodz?cych za pomoc? skanera r?cznego
 • Zbieranie zamówie?
 • Przetwarzanie danych w ERP
 • Pakowania i przepakowywania produktów
 • Wsparcia i pomocy w ró?nych czynno?ciach zwi?zanych z magazynowaniem i pakowaniem


Oferujemy
 • Oczywi?cie chcesz zarabia? pieni?dze. Tutaj oprócz pensji otrzymasz równie? dodatkowe bonusy. Wszystko, co musisz zrobi?, by otrzyma? bonus to by? punktualnym! Brzmi prosto, prawda?
 • Wynagrodzenie brutto 11,13 € za godzin?
 • 375,00 € premii Po dwóch tygodniach otrzymasz ju? 50 € ekstra
 • 200,00 € premii (otrzymasz j?, kiedy osoba z Twojego polecenia otrzyma prac?)
 • Dodatek zmianowy 35% (po 21:00)
 • Dodatek weekendowy od 50% do 100%
 • Szansa na sta?? umow? z CEVA Logistics
 • Dodatek do kosztów podró?y
 • Naliczanie emerytury za po?rednictwem Manpower
 • Mo?liwo?ci uzyskania certyfikatu na wózek wid?owy lub wózek wysokiego sk?adowania
 • ?wie?e owoce jako bonus podczas przerw


Hier ga je werken

O firmie
Dzi?ki CEVA Logistics and Manpower mo?esz nada? swojej karierze w logistyce szybki start. Oprócz wszelkiego rodzaju dodatków i premii otrzymasz szans? na sta?? umow? i mo?liwo?ci rozwoju. Czy potrzebujesz do tego certyfikatu na wózek wid?owy? W takim razie zorganizujemy to za Ciebie!

Bonusy
CEVA i Manpower lubi? nagradza? swoich pracowników, którzy dobrze prosperuj?, dodatkowymi €375. Czy zawsze przyje?d?asz na czas i pracujesz dok?adnie? Wtedy mo?esz liczy? na dodatek. Mianowicie:

 • Po dwóch tygodniach: 50,00 €
 • Po czterech tygodniach: 75,00 €
 • po o?miu tygodniach: 100,00 €
 • po dwunastu tygodniach: 150,00 €

Godziny pracy
Jako pracownik magazynu pracujesz od poniedzia?ku do pi?tku od:
 • 6:00 - 15:00
 • 15:00 do pó?nocy


Dit neem je mee

Wymagania

 • 18 lat lub wi?cej (w zwi?zku z godzinami pracy)
 • Znajomo?? j?zyka angielskiego (w zwi?zku z instrukcjami pracy)
 • Dost?pno?? przez co najmniej dwa dni w tygodniu
 • W?asny transport (na przyk?ad samochód, rower lub motorower) do podró?y do Venray (miejsce pracy nie jest dost?pne komunikacj? miejsk?)
 • VOG (O?wiadczenie o niekaralno?ci)

Do?wiadczenie zawodowe na stanowisku magazyniera, logistyka czy kompletatora zamówie? nie jest konieczne!

Postaramy si? dobrze Ciebie przyj?? i odpowiedzie? na Twoje zg?oszenie w ci?gu 24 godzin.Wi?c nie czekaj d?u?ej i aplikuj!

Doorsturen
 
Uitzendwerk