Als je via Manpower aan de slag gaat, val je automatisch onder de CAO voor Uitzendkrachten, de ABU-CAO 2021-2023. Daarin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om je dienstverband met ons voor beide partijen tot een succes te maken.

Aan de hand van de CAO stellen we onder andere de hoogte van je salaris vast, afhankelijk van leeftijd en ervaring. Ook staan er afspraken in over de eventuele onkostenvergoedingen waar je recht op hebt.

Ook zijn in de CAO voor uitzendbureaus afspraken opgenomen over de lengte van je proeftijd, doorbetaling van je salaris bij ziekte, de minimale opzegtermijn van je contract en het maximaal aantal tijdelijke contracten dat je volgens de Flexwet kunt aangaan als uitzendkracht.

De ABU-CAO kent een collectieve scholingsreservering voor uitzendkrachten. Hiervoor wordt gedurende de eerste 78 gewerkte weken een percentage van de loonsom gereserveerd.

Bekijk voor meer informatie de collectieve arbeidsovereenkomst. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en weet je straks precies waar je aan toe bent.

Meer weten over werken als een uitzendkracht via Manpower?

Bekijk alle informatie over uitzendwerk en ontdek de voordelen en mogelijkheden.

Uitzendwerk via Manpower