Wat is mijn.manpower.nl?

Vanaf 4 januari maak je gebruik van Mijn.Manpower.nl. Deze online omgeving vervangt de Manpower Desk (desk.manpower.nl). De nieuwe portal is handiger in gebruik en je kunt er al jouw werk gerelateerde informatie vinden. Denk aan je contract, loonstroken & jaaropgaven (vanaf 2021), vakantiedagen en persoonlijke gegevens.

Hoe activeer ik mijn.manpower.nl?

Op 4 januari 2021 ontvang je jouw inloggegevens per e-mail. In de mail vind je ook een activatielink. Volg 2 stappen om je account te activeren en in te loggen. In deze instructie lees je alvast hoe je dit straks doet.

Tot wanneer blijft Manpower Desk beschikbaar?

Manpower Desk (desk.manpower.nl) blijft heel 2021 beschikbaar. Op de portal kun je tot die tijd jouw loonstroken en jaaropgaven (van 2020 en eerder) inzien.

Verhuizen mijn ‘oude’ loonstroken en jaaropgaven mee?

Nee, ze blijven tot en met 2021 beschikbaar in Manpower Desk. Je kunt ze vanuit deze omgeving makkelijk downloaden voor je eigen administratie.

Verhuizen mijn gegevens uit Manpower Desk mee?

In de nieuwe portal vind je jouw contract en contactgegevens. Onder andere je loonstroken, jaaropgaven en de ingediende uren over 2020 verhuizen niet mee.

Hoe kan ik inloggen op mijn.manpower.nl?

Ga naar mijn.manpower.nl. Je logt in met je e-mailadres, zelfgekozen wachtwoord en een beveiligingscode die je per sms of via de app ontvangt. Heb je jouw account nog niet geactiveerd? Lees hier hoe je dit doet.

Ik ben mijn wachtwoord voor MijnManpower vergeten, wat nu?

Ga naar mijn.manpower.nl. Onder het venster om in te loggen, klik je op de link ‘Wachtwoord vergeten’? Je ontvangt per e-mail een link en de instructies om een nieuw wachtwoord aan te maken.

Ik ben mijn inloggegevens voor MijnManpower kwijt, wat nu?

Ben je alleen je wachtwoord vergeten, lees dan de bovenstaande vraag. Weet je je e-mailadres ook niet meer? Neem dan contact op met jouw consultant.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in de portal?

Je kunt jouw contactinformatie, adres, rekeningnummer en loonheffingskorting wijzigen. In deze instructie lees je er meer over.

Hoe vul ik mijn gewerkte uren in?

Je gewerkte uren vul je in het menu-item aan de linkerkant: ‘Mijn uren’ > ‘Urenregistratie’ in. In deze instructie lees je er meer over.

Let op: de deadline voor het invullen van je uren is wekelijks op maandag om 12.00 uur.

Hoe kan ik de geregistreerde uren in MijnManpower terugzien?

Je geregistreerde uren vind je onder het menu-item aan de linkerkant: ‘Mijn uren’ > ‘Urenoverzicht’.

Hoe zet ik mijn uren in PEP?

Er zijn twee manieren om jouw uren in PEP te zetten. Je kunt uren toevoegen of tijden toevoegen. Welke manier bij jou van toepassing is varieert per opdrachtgever en is binnen PEP zichtbaar op het moment dat jij een urenbriefje gaat invoeren. Inloggen op PEP kan via www.pepme.net

Waar kan ik mijn jaaropgave van 2020 vinden?

De jaaropgave van 2020 vind je vanaf februari in Manpower Desk. De Manpower Desk blijft heel 2021 beschikbaar. Loonstroken en jaaropgaven vanaf 2021 vind je in Mijn.manpower.nl.

Waar vind ik mijn loonstroken en jaaropgaven?

Die vind je onder het menu-item aan de linkerkant: ‘Mijn salaris’. Klik vervolgens op ‘Reserveringen’. Maak een keuze uit ‘Loonstroken’ of ‘Jaaropgaven’.

Heb je een baan waarbij je een toeslag ontvangt? Bijvoorbeeld omdat je in ploegendienst werkt, dan zie je vanaf nu een bedrag op je loonstrook staan onder het kopje ‘Verloftoeslag’. In dit ‘potje’ bouw je over ieder gewerkt uur een bepaald bedrag op. Bij het opnemen van vakantie-uren krijg je via dit potje jouw extra toeslag uitbetaald. Hoe het saldo in dit potje opgebouwd is, lees je hier.

Hoe kan ik mijn vakantiedagen en vakantiegeld inzien?

Die vind je onder het menu-item aan de linkerkant: ‘Mijn salaris’. Klik vervolgens op ‘Mijn reserveringen’ > ‘reserveringen’. Als je jouw vakantiegeld uit wilt laten betalen kun je dit via de portal doen. Klik op de button ‘Mijn uren’ > ‘Urenregistratie’. Klik op het plusje en kies voor ‘(Gedeeltelijk) uitbetalen van vakantiegeld (bruto)’.

Hoe neem ik een vakantiedag op?

Je kunt je vakantiedagen in mijn.manpower.nl via het menu-item ‘Mijn uren’ > Urenregistratie invoeren. In deze instructie lees je hoe je dit doet. Werk je nog in PEP? Ga dan naar ‘verlofuren’.

Voor sommige opdrachtgevers werkt dit anders. Jouw consultant kan je hier meer over vertellen. Overleg jouw vrije dagen van tevoren met je opdrachtgever en controleer op je loonstrookje of je genoeg vakantie-uren hebt opgebouwd.

Hoe zijn mijn vakantie-uren opgebouwd?

Als flexmedewerker heb je -als je fulltime werkt- recht op 25 vakantiedagen per jaar. Je vakantiesaldo wordt naar rato opgebouwd over elk uur dat je wordt uitbetaald. Voor 2022 is dit percentage vastgesteld op 10,87% per uur en in 2023 totaal 10,92% per uur. Dit betekent dat je bij een werkweek van 40 uur ongeveer 4,33 vakantie-uren opbouwt.  

De wet maakt onderscheid tussen wettelijk- en bovenwettelijk verlof. In 2022 is de verdeling in opbouw hierbij als volgt: 8,70% wettelijk verlof en 2,17% bovenwettelijk verlof (samen dus 10,87%). Het verschil is dat wettelijk verlof één jaar geldig is en bovenwettelijk verlof vijf jaar. Dit betekent dat je jouw vakantie-uren op moet nemen vóórdat ze niet meer geldig zijn, anders komen ze te vervallen. Voor medewerkers met een fase C overeenkomst geldt hierop een uitzondering. Voor deze groep is zowel het wettelijk- als bovenwettelijk verlof vijf jaar geldig. 
 

Hoe kan ik mijn vakantiegeld uit laten betalen?

Je kunt jouw vakantiegeld via de portal uit laten betalen. Klik op de button ‘Mijn uren’ > ‘Urenregistratie’. Klik daarna op het plusje en kies voor ‘(Gedeeltelijk) uitbetalen van vakantiegeld (bruto)’.

Hoe is mijn saldo in het potje voor verloftoeslag opgebouwd? 

Dit berekenen we door je resterende vakantieuren van 2020 te vermenigvuldigen met je gemiddelde toeslag van de afgelopen 13 weken. Vanaf 2021 bouw je dit potje per gewerkt uur met toeslag verder op, mits er geen onderbreking is (anders dan verlof) in je werkweken.

Dit wordt opgebouwd tijdens de uitbetaling van de toeslagen. Bij de uitbetaling van je toeslaguren, ontvang je over de brutotoeslag een extra percentage verloftoeslag*. Dit wordt automatisch opgebouwd in je potje.

Bijvoorbeeld: je ontvangt een uitbetaling van 63 euro aan toeslaguren. Boven op dit bedrag ontvang je dan 10,82 procent verloftoeslag. Dan zal er €63 x 10,82% = €6,82 verloftoeslag worden opgebouwd. Je kunt dit zien bij de reserveringen op de loonstrook.

Wanneer je verlof opneemt, zal je gemiddelde toeslagpercentage (gemeten over een periode van een jaar) betaald worden over je verlofuren. Zolang er een reservering in je verloftoeslagpotje zit, zal bij verlof een toeslag worden uitbetaald. Dit gaat geheel automatisch, je hoeft hier helemaal niets voor te doen. Wanneer een flexkracht uit dienst gaat en er staat nog verloftoeslag open, dan zal dit worden uitbetaald aan de flexkracht.

*Voor 2021 is het verlof percentage 10,82%.

Staat jouw antwoord er niet tussen? Stel hier je vraag!

Als je een vraag hebt, dan kan je hier terecht. We komen er zo snel mogelijk bij je op terug! Dit duurt uiterlijk twee werkdagen.