Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluiten
0

Verlof: hier heb jij als werknemer recht op

20-5-2020 09:01:00 Tekst Op de werkvloer 2 reacties

Als werknemer heb je recht op verschillende soorten verlof. Wist je dat je voor bijzondere omstandigheden zoals een huwelijk of overlijden geen vakantiedagen hoeft op te nemen? Hiervoor kun je (bijzonder) verlof aanvragen? In Nederland is er een onderscheid tussen wettelijk verlof, bijzonder verlof en onbetaald verlof. Al die verschillende verlofregelingen; we leggen het je uit.

Wettelijk verlof en de duur

Zoals de naam het al zegt: deze verlofregeling is wettelijk opgenomen in de Wet arbeid en zorg. Wanneer je in loondienst werkt, heb je recht op verlofdagen. We hebben de regelingen die onder verlof vallen en de duur per jaar voor je op een rijtje gezet:

  • Zwangerschapsverlof vrouw – minimaal 16 verlofweken voor de vrouw. Er geldt dat je 6 weken voor de bevalling verlof mag opnemen en 10 verlofweken bevallingsverlof. Wanneer de bevalling binnen de eerste 6 weken plaatsvindt, mogen de dagen of weken bij het bevallingsverlof worden opgenomen. Wordt het kind later dan de uitgerekende bevallingsdatum geboren, dan wordt jouw bevallingsverlof hierdoor niet korter.
  • Geboorteverlof man of partner – minimaal 5 verlofdagen voor de partner. Deze verlofdagen mogen opgenomen worden in de eerste 4 weken na de bevalling.
  • Aanvullend geboorteverlof / partnerverlof / kraamverlof - de partner heeft recht op vijf verlofweken kraamverlof (vanaf 1 juli 2020). Deze verlofdagen moeten worden opgenomen in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kind. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70 procent van het loon.
  • Ouderschapsverlof minimaal recht op 26 keer het aantal uren dat je per week werkt. Voorbeeld: je werkt 40 uur per week. Dan heb je recht op (40x26) 1040 uur per jaar. Dit mag je opnemen tot het kind 8 jaar is. Let op: ouderschapsverlof is (meestal) onbetaald.
  • Adoptieverlof en pleegzorgverlof - maximaal 6 werkweken, binnen de eerste 26 weken van de adoptie. Het UWV vergoedt 100 procent van het salaris.
  • Zorgverlof - recht op maximaal 6 keer het aantal uren dat je per week werkt. Voorbeeld: je werkt 24 uur per week. Dan heb je recht op (24x6) 144 uur. Bij kortdurend zorgverlof ontvang je 70 procent van jouw salaris. Komt dit uit op minder dan het voor jou geldende minimumloon? Dan wordt het loon bijgesteld tot dit bedrag. Langdurend zorgverlof -meer dan 6 keer jouw uren per week- wordt niet doorbetaald door de werkgever.
  • Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof - aantal uren of dagen is afhankelijk van de situatie. Er zijn wettelijk geen aantal uren of dagen afgesproken. Je krijgt de tijd om de onverwachte situatie op te lossen. Voor spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden mag je direct weggaan. Voordat je naar huis gaat medt dit eerst met jouw leidinggevende. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt 100% van het salaris door tijdens dit verlof.

Bijzonder verlof

De regels van deze vorm van verlof zijn opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst. Hierin staat voor welke gelegenheden jij vrije dagen krijgt. Hoeveel dagen je vrij mag nemen en of je tijdens deze periode ook wordt doorbetaald staat in jouw contract. Dit zijn de meest voorkomende soorten bijzonder verlof:

  • huwelijk; dit kan jouw trouwdag of dat van een familielid zijn
  • begrafenis van een direct familielid
  • examen

Wil je weten welke afspraken jouw werkgever over bijzonder verlof heeft gemaakt? Pak dan je arbeidsovereenkomst erbij om te kijken welke regels er voor jou gelden. Of neem contact op met jouw werkgever of consultant.

Onbetaald verlof

Je zou graag een verre reis willen maken, een sabbatical willen nemen of er gewoon even tussenuit. Dit zijn momenten dat je onbetaald verlof kunt aanvragen. Je blijft in dienst bij je werkgever, maar bent tijdelijk niet te vinden op de werkvloer en ontvangt over de periode waarin je vrij neemt geen salaris.

Een kleine kanttekening: hou er wel rekening mee dat je tijdens onbetaald verlof geen vakantiedagen opbouwt! Onbetaald verlof kan ook gevolgen hebben voor je pensioen en uitkeringen. Wederom een reden om goed naar jouw persoonlijke arbeidsvoorwaarden en afspraken die je met je werkgever hebt gemaakt te kijken.

Langdurig verlof

Het kan voorkomen dat je langer verlof nodig hebt, bijvoorbeeld doordat je partner ernstig ziek is. Je kan als werknemer dan een aanvraag indienen bij je werkgever voor langdurig zorgverlof. Hierbij moet je er wel rekening mee te houden dat je – indien anders vastgelegd in de CAO of aanvullende arbeidsvoorwaardenregeling – geen salaris ontvangt in deze periode. Als je verlof wordt goedgekeurd, dien je dit binnen één jaar op te nemen. Je hebt recht op 6 keer het aantal uren wat je per werkweek werkt. Werk je 40 uur per week? Dan heb je recht op maximaal (6x40) 240 uur langdurig verlof, wat overeenkomt met bijna 2 maanden.

Vakantiedagen

Veel mensen weten niet dat er een verschil is tussen de vakantiedagen en ander verlof dat je kunt opnemen. Vakantiedagen bouw je op en er is verlof dat je krijgt vanwege onverwachte omstandigheden. Wil je meer weten over de regels van het opnemen van vakantie? We hebben er een blog over geschreven.

Hoeveel wettelijke vakantiedagen je krijgt, is afhankelijk van het aantal uren dat je per week werkt. In uren is dat 4 keer het aantal uur dat je per week werkt. Bereken jouw minimum wettelijk verlof, voorbeeld: je werkt 40 uur per week, dan heb je minimaal recht op 160 vakantie-uren per jaar (4x40). Werk je 25 uur per week, dan heb je minimaal recht op 100 vakantie-uren per jaar (4x25).

Verlofaanvraag

Wil je verlof aanvragen? Bespreek dit met je leidinggevende, maar zorg er ook voor dat jouw aanvraag schriftelijk of per mail is vastgelegd. Het kan voorkomen dat er om welke redenen dan ook onduidelijkheden over de aanvraag ontstaan. Op deze manier voorkom je dat er verwarring ontstaat over jouw verlof.

Anderen lezen ook:

okt 17
Op de werkvloer

Een dag uit het leven van een productiemedewerker

dinsdag 31 oktober 2017 De 23-jarige Robin was pas een maand in dienst bij Bosch toen hij promotie maakte. Wij volgde hem tijdens een werkdag om te zien wat hij nu doet.
apr 17
Op de werkvloer

Een dag uit het leven van een logistiek medewerker

dinsdag 11 april 2017 In korte tijd groeide Vincent van magazijnmedewerker door naar teamleider. We volgde hem tijdens een werkdag om achter de taken van een teamleider in een magazijn te komen.

Log in